Artikel 1: Preambule

Onze huidige algemene voorwaarden zijn gesloten tussen,

Ten eerste,

Aquiflor SRL ingeschreven bij de kruispuntbank van ondernemingen in België onder nummer BE 0644532831 en waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in Nodebais, 22 Rue de la Liberté, hierna “Aquishop” genoemd.

En aan de andere kant,

Personen, minstens 18 jaar oud, die de wettelijke bevoegdheid hebben om zelf of via een persoon met ouderlijk gezag, hun voogd of hun curator een overeenkomst te sluiten, die een aankoop of bestelling willen doen via de website “Aquishop” (toegankelijk via Aquishop .com) of directe aankopen, hierna “de koper” genoemd.

Gezamenlijk aangeduid als “de partijen”,

De laatste updatedatum van de algemene voorwaarden staat bovenaan deze pagina aangegeven. Aquishop behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen, in het bijzonder om ze in overeenstemming te brengen met de wettelijke en reglementaire bepalingen.

De klant wordt daarom verzocht deze regelmatig en vóór het plaatsen van een Bestelling te raadplegen. De klant wordt geacht op het moment van het afsluiten kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van Aquishop en deze zonder voorbehoud te aanvaarden.

Identificatie:

Bedrijfsnaam: Aquiflor SRL

BTW: BE 0644 532 831

Commercieel merk: Aquishop

Website: aquishop.com

E-mail: info@aquishop.com

Artikel 2 - Doel

Deze algemene verkoopvoorwaarden hebben tot doel om op exhaustieve wijze alle verkoopvoorwaarden tussen “Aquishop” en de “koper” te definiëren, vanaf de bestelling van het product of de dienst, via de betaling, de levering en de garantie. artikelen met afbeeldingen, deze vormen een weerspiegeling van de goederen. Een vergissing is altijd mogelijk en indien er kennelijk sprake is van een vergissing is Aquishop niet verplicht het betreffende goed van de gekochte producten te leveren en het aangekochte product terug te nemen. Deze voorwaarden definiëren alle stappen die nodig zijn voor het plaatsen van de bestelling tot aan de levering aan de eindontvanger. De op onze site gepubliceerde afbeeldingen zijn niet-contractueel.

“De koper” wordt geacht op het moment van contractering kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van “Aquishop” en deze algemene verkoopvoorwaarden zonder voorbehoud te aanvaarden.

In het geval dat een van de clausules in de algemene verkoopvoorwaarden misbruik, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wetswijziging of als gevolg van een juridisch besluit dat van kracht is geworden, zal de nietigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt zijn tot genoemde clausule, en tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

Artikel 3 - Aanbieding en bestelling

Aanbod

Indien een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden onderworpen is, wordt dit duidelijk op de website van Aquishop vermeld. Aquishop beschrijft de verkochte producten altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk. De productaanbiedingen die door Aquishop in overweging worden genomen en die op het “leverbare” productblad worden vermeld, zijn geldig op Belgisch, Luxemburgs en Frans grondgebied. Wat het “niet-leverbare” product betreft, geldt het aanbod uitsluitend voor het Belgische grondgebied.

Wanneer Aquishop haar artikelen illustreert met afbeeldingen, vormen deze een getrouwe weergave van de goederen. Een fout is altijd mogelijk en als er kennelijk sprake is van een fout, is Aquishop niet verplicht het betreffende goed te leveren.

Bestelling

Algemeen

Wij specificeren dat de producten die op de site ter bestelling worden weergegeven, binnen de grenzen van de beschikbare voorraad vallen, zoals gespecificeerd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden.

Zodra de betaling is ontvangen, is de betaling definitief. Alle betalingstransacties met creditcard of debetkaart zijn onderworpen aan autorisatie door de kaartuitgever. Als uw kaartuitgever uw betaling weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling.

Aankoop via de website met online betaling en thuisbezorging

Om onze producten te kopen, moet de “koper” deze selecteren en aan zijn winkelwagen toevoegen. Vervolgens kan hij op de knop ‘bestellen’ klikken om zijn aankoop te valideren en de contact- en factuurgegevens in te vullen. De klant heeft op elk moment (behalve na betaling) de mogelijkheid om de inhoud van zijn bestelling te raadplegen en te wijzigen.

Na het valideren van zijn winkelmandje krijgt de “koper” een overzichtspagina te zien waar hij de aanvaarding van onze algemene voorwaarden moet valideren en de samenvatting van zijn bestelling moet controleren. In dit overzicht wordt het totaal van de aankopen van de koper weergegeven + de totale kosten inbegrepen). De validatie van de bestelling uitgevoerd door de “koper” zal pas als definitief worden beschouwd zodra de prijs van de bestelling door de “koper” is betaald.

Zodra u al deze stappen heeft doorlopen en zodra Aquishop autorisatie voor de betalingstransactie heeft ontvangen van uw creditcard- of debetkaartuitgever, is uw aankoop definitief. Wij sturen u dan per e-mail een bevestiging van uw bestelling. In deze bevestigingsmail wordt de maximale levertijd bevestigd en, bij overschrijding van deze tijd, de mogelijkheid om de bestelling kosteloos te annuleren.

Indien de koper nog geen orderbevestiging heeft ontvangen, kan hij op ieder moment zijn bestelling wijzigen of annuleren.

Alle online betaalmethoden die op onze webshop worden geaccepteerd, worden vermeld in artikel 5 van de algemene prijsvoorwaarden.

Reserveren via de website en ophalen in de winkel

Een aantal van de door Aquishop aangeboden artikelen kunnen niet bij u thuis worden afgeleverd (gewichts- en transportbeperkingen). Op het artikelblad wordt de “koper” echter geïnformeerd dat het product “onbezorgbaar” is, maar dat hij het kan reserveren en het vervolgens kan komen ophalen in de Aquishop-winkel. De reservering is definitief nadat u op de knop Bestelling afronden heeft geklikt en al uw contact- en factuurgegevens heeft ingevuld. In de bevestigingsmail wordt een link naar de algemene voorwaarden op een duurzame computerdrager toegevoegd.

Vervolgens worden de artikelen samengebracht in de winkel. Producten die niet op voorraad zijn in de winkel worden besteld en zijn binnen een indicatieve termijn van 20 werkdagen leverbaar.

Aquishop kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig klaarmaken of het ontbreken van bepaalde producten.Indien de bestelling niet compleet is, verwijzen wij u naar artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten. Betaling vindt plaats in de winkel bij afhaling. Aquishop reserveert de artikelen 10 dagen voor u in haar winkel.

Validatie van uw bestelling

Elke bevestiging van uw bestelling of reservering van producten impliceert uw aanvaarding van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle door de “koper” ingevulde gegevens en de geregistreerde bevestiging vormen het bewijs van de transactie. U verklaart dat u er perfecte kennis van heeft. De orderbevestiging geldt als ondertekening en aanvaarding van de uitgevoerde handelingen.

Artikel 4: Beschikbaarheid van onze producten

De producten die online te koop worden aangeboden, zijn de producten die op onze website verschijnen, op de dag en het precieze tijdstip waarop de “koper” de site raadpleegt en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Aquishop gebruikt alle redelijke middelen om de beschikbaarheid van producten in realtime op haar site weer te geven, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld als een product niet langer beschikbaar was om de bestelling van de aankoop uit te voeren.

Bij gedeeltelijke onbeschikbaarheid van één van onze producten of diensten wordt de klant door “Aquishop” zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch geïnformeerd. “De koper” heeft de mogelijkheid om zijn bestelling te wijzigen, te annuleren, in welk geval hij het bedrag van de waarde van het niet-beschikbare product terugkrijgt (indien de betaling al heeft plaatsgevonden).

Artikel 5 - Prijs en betalingsvoorwaarden

Prijs

De prijzen van onze producten, exclusief leveringskosten, zijn aangegeven in euro, inclusief alle belastingen (BTW, RECUPEL en andere toepasselijke belastingen), tenzij anders aangegeven. Bij deze producten wordt rekening gehouden met eventuele door Aquishop toegekende kortingen of prijsverlagingen.

Bij een bestelling naar een ander land dan België bent u de importeur van het/de betreffende product(en). In dit geval kunnen douanerechten of andere belastingen verschuldigd zijn. Zij zullen uw verantwoordelijkheid zijn en zijn uw verantwoordelijkheid. Wij raden u daarom aan om hierover informatie in te winnen bij uw bevoegde autoriteiten.

Aquishop behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product zal worden gefactureerd op basis van de geldende prijs die wordt aangekondigd op het moment van validatie van de bestelling. De producten blijven eigendom van Aquishop tot de volledige betaling van de prijs. Onze bezorgtarieven worden ook in realtime aangepast, afhankelijk van de omstandigheden van onze bezorgers. Sommige pakketten hebben hoge bezorgkosten waardoor wij extra verzendkosten in rekening moeten brengen.

Betaling via website

Om de veiligheid van online betalingen en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen, worden transactiegegevens gecodeerd met behulp van SSL-technologie voordat ze via internet worden verzonden. Je herkent de SSL-beveiligde verbinding aan het kleine hangslotje dat in de statusbalk van welke browser dan ook verschijnt. Wij accepteren de volgende betaalmethoden: Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Homebanking: Belfius Direct Net, ING Homepay, KBC/CBC online. Dit betalingsproces wordt beheerd door een externe dienstverlener, Ingenico (OGONE), om een ​​optimale veiligheid en een PCI-betalingscertificaat te garanderen.

Betaling in de winkel

In onze winkels accepteren wij betalingen met contant geld, Visa, MasterCard, Bancontact/Mister Cash, Aquishop cadeaukaart. Bij online gereserveerde artikelen die in de winkel worden afgehaald, vindt betaling in de winkel plaats.

Artikel 6 – Levering aan huis

Het leveringsgebied van Aquishop omvat België, Frankrijk en Luxemburg. Echter, in overleg met de klantenservice kunnen bepaalde uitzonderingen afwijken van onze regels.

Alleen onze producten met de aanduiding “leverbaar product” kunnen bij u thuis worden afgeleverd. Het afleveradres is het adres dat bij de bestelling is aangegeven, daar worden alle artikelen bij u afgeleverd. Transportkosten worden expliciet bij het betreffende artikel vermeld. De levertijd varieert afhankelijk van het bestelde artikel, het gewicht en de grootte. De levertijd van het artikel wordt aangegeven voordat de bestelling wordt geplaatst. Aquishop zal er alles aan doen om haar levertijden te halen. Levering omvat uitsluitend het transport en de bezorging van het artikel, exclusief montage van het artikel.

Onze maximale levertijd voor producten besteld op de website bedraagt ​​4 werkdagen op Belgisch grondgebied, en 12 werkdagen voor Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Deze leveringen gebeuren op het door de klant opgegeven adres.

Indien Aquishop niet tijdig kan leveren, zal Aquishop u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen (zie artikel 4 over de beschikbaarheid van onze producten) en zich inspannen om u op de hoogte te stellen van de levertijden van haar eigen leveranciers.

Verzendingen geschieden altijd op risico van Aquishop. Als het echter om een ​​retourzending van goederen gaat, bent u zelf verantwoordelijk voor het transport. Indien de artikelen die wij aan u leveren beschadigd zijn tijdens het transport of niet overeenkomen met de artikelen aangegeven op de afleverbon of niet overeenkomen met de artikelen die u besteld heeft, dient u ons hiervan zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte te stellen. datum van levering aan de “koper”. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Indien er vertraging in de levering optreedt, verbindt Aquishop zich ertoe “de koper” zo snel mogelijk op de hoogte te stellen en hem de duur van de vertraging mee te delen. In geval van overmacht kan de klant de verkoopovereenkomst die hem aan Aquishop bindt, niet ontbinden. In geval van verlies van het door Aquishop verzonden pakket wordt de klant binnen 14 werkdagen na de klacht van de klant betreffende het verlies van het pakket terugbetaald. Er zal echter een onderzoek worden geopend bij de postdiensten en de vervoerder

Artikel 7 – Herroepingsrecht

In het geval van een online verkoop

Het herroepingsrecht is alleen van toepassing bij een aankoop op afstand via de website, Facebook, e-mail of telefonisch, inclusief bezorging. Bij het maken van een reservering via de website bij afhalen in de winkel geldt het herroepingsrecht niet.

Het herroepingsrecht houdt in dat u het recht heeft om af te zien van de aankoop, dit bedraagt ​​14 dagen vanaf de levering van de artikelen. Gedurende deze periode kunnen artikelen uiterlijk 14 dagen na kennisgeving aan Aquishop van de beslissing om van de aankoop af te zien, zonder financiële boete en zonder verplichting tot verantwoording worden geretourneerd. Binnen 14 dagen na ontvangst van de artikelen door Aquishop wordt het volledige aankoopbedrag van de artikelen aan u terugbetaald (via bankoverschrijving).

Indien u de goederen wenst te retourneren zoals hierboven beschreven, mag u deze slechts uitpakken en hanteren in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en het functioneren van de goederen te kunnen beoordelen. Als u artikelen retourneert, dient dit te gebeuren met alle geleverde toebehoren, in de originele staat en in de originele verpakking.

Als u goederen wilt retourneren naar ons fysieke verkooppunt. De directe kosten voor het retourneren van de goederen zijn voor uw rekening. Indien de goederen niet per post kunnen worden geretourneerd, komen wij deze bij u ophalen. Wij zullen u de kosten meedelen of een schatting maken als het redelijkerwijs niet mogelijk is om deze vooraf te berekenen.

Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te kunnen oefenen, kunt u het herroepingsformulier downloaden en naar onze winkel sturen. Als u het product wilt ruilen voor een ander product, neem dan contact op met de klantenservice van Aquishop. Het herroepingsrecht is niet van toepassing in bepaalde specifieke gevallen zoals bepaald door de wet, zoals voor bederfelijke goederen, levende goederen en goederen die gepersonaliseerd zijn volgens de instructies van de klant.

Voor elk opnameverzoek van de koper op de bestelling nodigen wij hem uit om contact op te nemen met de klantenservice via e-mail (support@Aquishop.com) of via onze telefoonlijn: 010 86 03 54 of per post (zie artikeladres 1). Het door de “koper” geretourneerde product moet in nieuwe staat zijn, met originele verpakking, vergezeld van de garantie, accessoires en alle onderdelen of documenten die in de productdoos zitten, met een aankoopfactuur waarmee Aquishop de identiteit van de koper kan valideren. Producten die niet aan deze algemene voorwaarden voldoen, worden door Aquishop niet teruggenomen.

In het geval van een verkoop in de winkel

Als u een product dat u bij Aquishop (fysiek verkooppunt) hebt gekocht, wilt retourneren of ruilen, is het aan de verkoper om de retour- of ruilvoorwaarden te bepalen.

Artikel 8 – Aankoopvoucher en Klantenkaart

Goede koop

De Aquishop Voucher blijft 1 jaar geldig vanaf de datum van aankoop en kan worden gebruikt om artikelen te kopen in ons fysieke verkooppunt. Zodra de vervaldatum is verstreken, kan de voucher niet meer worden gebruikt of ingewisseld. Het resterende bedrag op de voucher kan niet worden gebruikt voor een toekomstige aankoop. Aquishop is niet verantwoordelijk voor indirecte schade aan de voucher (aantasting van de voucher). Elke fraude of andere ongeoorloofde handeling wordt geregistreerd en zal resulteren in een verbod op het gebruik van de voucher en juridische stappen.

Loyaliteitskaart

Op vertoon van uw klantenkaart bij de kassa ontvangt u 1 bonuspunt voor elke € 1,- die u in een fysiek verkooppunt koopt. Uw punten worden automatisch geregistreerd en afgedrukt op uw kassabon. Elke keer dat u 100 punten bereikt, ontvangt u een waardebon van 5 EUR, geldig bij uw volgende aankoop in de Aquishop-winkel. Deze voucher kun je gebruiken vanaf de eerste dag na ontvangst en hij blijft 1 jaar geldig.

Artikel 9 – Conformiteit en garantie

Op alle producten die de consument op de site van Aquishop koopt, geldt een wettelijke garantie van minimaal 2 jaar. Als de garantieperiode meer dan twee jaar bedraagt, wordt dit aangegeven bij de kenmerken van het artikel.

Elk eventueel gebrek dient binnen 1 maand na constatering (ontdekking) aan Aquishop te worden gemeld. Na deze termijn vervalt ieder recht op herstel of vervanging. Als een klant binnen 7 dagen een defect artikel opmerkt, wordt het omgeruild of terugbetaald.

Gedurende bovengenoemde periode verbindt Aquishop zich ertoe het defecte artikel (of een deel ervan) kosteloos te vervangen of te repareren, tenzij dit onmogelijk of onevenredig blijkt.

In het bijzonder zijn uitgesloten van de wettelijke garantie:

alle directe of indirecte schade veroorzaakt aan het apparaat na levering (bijvoorbeeld door oxidatie, schokken, vallen, enz.);

de vervanging van accessoires of onderdelen die na gebruik van het product regelmatig vervangen moeten worden;

schade als gevolg van brand, waterschade, blikseminslag, ongeval, natuurramp;

schade die opzettelijk is veroorzaakt, door nalatigheid of als gevolg van onzorgvuldige behandeling, slecht onderhoud of oneigenlijk gebruik of gebruik dat in strijd is met de instructies van de fabrikant.

Om aanspraak te kunnen maken op de garantie dient u de originele factuur of aankoopbewijs te kunnen overleggen. De garantieperiode begint op het moment van levering. De garantie kan uitsluitend worden ingeroepen ten aanzien van Aquishop. Indien u rechtstreeks contact opneemt met de fabrikant, komen eventuele kosten niet voor rekening van Aquishop.

Artikel 10 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet verplicht onze verplichtingen na te komen. In dit geval hebben wij het recht onze verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Alle situaties buiten onze controle worden beschouwd als een geval van overmacht. Onder overmacht verstaan ​​wij in het bijzonder stakingen, brand, pannes, stroomstoringen, netwerkstoringen en/of de eventuele onbeschikbaarheid van onze website.

Artikel 11 – Algemene aansprakelijkheid

Aquishop is niet aansprakelijk voor fouten en nalatigheden, ook niet aan de zijde van ingehuurde dienstverleners of medewerkers, tenzij er sprake is van opzet of zware fout. De aansprakelijkheid van Aquishop is steeds beperkt tot directe en persoonlijke schade en kan nooit een bedrag hoger vertegenwoordigen dan de aankoopprijs van het product. Aquishop is niet verantwoordelijk voor verlies of schade ontstaan ​​tijdens het gebruik van een product.

Gebruik van de website

Aquishop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die een bezoeker van de website van Aquishop lijdt bij onderbrekingen of fouten in de elektronische publicatie van de site of bij onmogelijkheid om toegang te krijgen tot de site. Deze website bevat links of verwijzingen naar andere sites. Aquishop heeft geen zeggenschap over deze sites en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of kenmerken van deze sites, noch voor enige andere vorm van schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Het verzenden van illegale inhoud van en naar de website van Aquishop, zoals bedreigende, discriminerende, racistische, obscene of pornografische inhoud die in strijd is met het nationale of internationale recht, is verboden. Aquishop heeft controle over de delen van de website waar gebruikers berichten kunnen verzenden. Aquishop is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze communicatie. Aquishop behoudt zich het recht voor om gegevens die door gebruikers van haar website zijn verzonden te verwijderen als deze gegevens niet overeenkomen met de doeleinden van de website.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

De informatie die beschikbaar is op de website van Aquishop mag uitsluitend voor privédoeleinden worden gedownload. Elk ander gebruik is verboden. Alle inhoud van deze website wordt beschermd door de intellectuele eigendomsrechten waarop Aquishop, haar leveranciers of enige andere rechthebbende zich kunnen beroepen.

Het gehele of gedeeltelijke gebruik van deze informatie voor commerciële doeleinden, evenals de elektronische registratie van deze informatie of het gebruik ervan voor illegale doeleinden is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aquishop, behalve om de producten en diensten te identificeren.

Elke communicatie die door de gebruiker naar de Aquishop-website wordt verzonden, wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd en is niet onderworpen aan het auteursrecht. Aquishop is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. Aquishop heeft het recht om deze communicatie voor welk doel dan ook te verwijderen, kopiëren, publiceren, distribueren, opnieuw posten en anderszins te gebruiken.

Artikel 13 – Behandeling van klachten, geschillen en niet-conforme bestellingen.

Sommige bestellingen geplaatst door “Aquishop” kunnen ontbrekende, beschadigde of niet-conforme producten bevatten. Indien “de koper” van mening is dat de producten gebrekkig zijn, of niet voldoen aan zijn bestelling, kan hij, behoudens redenen die het mislukken van de bestelling beschrijven, zijn klachten naar de klantenservice van Aquishop sturen. Onze klant heeft vanaf de levering 14 dagen de tijd om deze klachten naar Aquishop te sturen. Na deze periode zal Aquishop de bestelling van de “koper” niet meer vergoeden, noch producten of diensten omruilen.

Bij eventuele klachten over een omruiling of terugbetaling zal Aquishop haar koper op de hoogte stellen van de beslissing. Als de beslissing in het voordeel van de koper is, moet het product worden teruggestuurd naar het volgende adres: Aquishop, 22 Rue de la liberté, 1320 Nodebais. Dit product moet in nieuwe staat zijn, met originele verpakking, vergezeld van de garantie, accessoires en alle onderdelen of documenten die in de productdoos zitten, met een aankoopfactuur waarmee Aquishop de identiteit van de koper kan valideren.

Na terugzending van het product en een intern genomen besluit, zal Aquishop een klant een omruiling van producten, een volledige terugbetaling of de levering van een ander product van vergelijkbare kwaliteit en waarde aanbieden binnen 14 dagen na het verzoek om terugbetaling of vervanging. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de koper. Het omruilen van het defecte product valt onder de verantwoordelijkheid van Aquishop.

Er kan geen omruiling of terugbetaling plaatsvinden als Aquishop ontdekt dat het defect te wijten is aan de koper en het gevolg is van verkeerd gebruik, of niet-conform gebruik en/of wijziging van het product op initiatief van de koper.

Als u klachten heeft over onze goederen of diensten, kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens. Voor alle ontheffingsverzoeken verwijzen wij u naar artikel 5 over het recht op ontheffing/intrekking.

  • Aquiflor SRL
  • Vrijheidsstraat 22
  • 1320 Nodebais (België)
  • info@aquishop.com
  • +32 (0)10.86.03.54

De dienst na verkoop voorziet een termijn van 5 werkdagen om de koper op de hoogte te stellen van een voorgestelde oplossing voor het geschil. Aquishop is voorstander van een minnelijke schikking van eventuele klachten. Aquishop aanvaardt ook de tussenkomst van de geschillencommissie (of de raad van bestuur) voor alles wat met het Becommerce-label te maken heeft. Het Belgische recht is het enige toepasselijke recht in dit soort geschillen.

Mocht uw klacht echter niet opgelost kunnen worden, dan kunt u voor de buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen terecht bij de Consumentenbemiddelingsdienst.

Consumentenbemiddelingsdienst Noordpoort II Koning Albert II-laan 8 1000 Brussel Tel: 0032/2 702 52 00 - Fax: 0032/2 808 71 29 - E-mail: contact@mediationconsommateur.be

Website: www.mediationconsommateur.be De Europese Unie biedt een digitaal platform gewijd aan Online Dispute Resolution (ODR): http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Het Belgische recht is van toepassing. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd.

Artikel 14 – Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens

Aquishop verzamelt persoonlijke gegevens over de koper (die zijn bestelling plaatst), deze informatie wordt op de site gecommuniceerd. Ze kunnen op elk moment worden aangepast en de koper kan via onze klantenservice beslissen om zijn account volledig te verwijderen.

Aquishop verbindt zich ertoe deze gegevens niet aan derden mee te delen; ze zullen uitsluitend worden gebruikt voor de interne dienstverlening van het bedrijf, met als doel de nieuwsbrieven/e-mails/of verkoopdocumenten te versterken of te personaliseren. De koper kan zijn recht op verwijdering rechtstreeks uitoefenen door een e-mail te sturen naar support@Aquishop.com

Verantwoordelijke gegevensverwerking: Pierre-François Danse (onder de verantwoordelijkheid van de naamloze vennootschap Aquishop). De verzamelde gegevens zijn adequaat, ter zake dienend en niet bovenmatig in verhouding tot de doeleinden waarvoor zij worden verkregen.

Artikel 15 – Nietigheid van een beding en bewijs

In het geval dat een van de clausules in de algemene verkoopvoorwaarden misbruik, onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard door een wetswijziging of als gevolg van een juridisch besluit dat van kracht is geworden, zal de nietigheid of niet-afdwingbaarheid beperkt zijn tot genoemde clausule, en heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden.

In geen geval zal de ongeldigheid van een van de clausules van deze voorwaarden de geldigheid van de andere clausules aantasten. De computergegevens bewaard in het door Aquishop opgezette computersysteem gelden als bewijs van communicatie, bestelling en betaling tussen partijen.

Artikel 16 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Al deze algemene voorwaarden hierboven zijn onderworpen aan het Belgisch recht. In geval van een geschil zijn uitsluitend de rechtbanken van Nijvel bevoegd voor alle geschillen en geschillen.

Nieuwsbrief

Een korte zin die beschrijft wat iemand ontvangt als hij zich abonneert